روز: خرداد ۱۳, ۱۳۹۹
کتاب«موسیقی شناسی قومی؛ تاریخی‌نگری موسیقی ایران» منتشر شد

"موسیقی‌شناسی قومی؛ تاریخی‌نگری موسیقی ایران" نوشته محسن حجاریان شامل 14 گفتار درباره مباحث تاریخی و تحلیلی موسیقی دستگاهی ایران است.

توضیحات مهدی قاسمی درباره تازه‌ترین فعالیت‌های گروه کر شهر تهران

رهبر گروه کر شهر تهران از آماده بودن آلبوم این گروه و انتشار تک‌قطعه‌های جدید خبر داد.

دنیای موسیقی | آخرین خبرها از دنیای موسیقی