برچسب زده شده با : خیابان نادری
نخستین مدرسه‌ی موسیقی در ایران

۹۱ سال پیش در چنین روزی، نخستین بار در تاریخ ایران مدرسه‌ی عالی موسیقی راه‌اندازی شد. مؤسس آن کسی نبود جز کلنل علی‌نقی‌خان وزیری؛ مردی که او را یکی از اسطوره‌های موسیقی ایران می‌دانند.

دنیای موسیقی | آخرین خبرها از دنیای موسیقی