برچسب زده شده با : بر بال های شعر و آواز

کتاب «بر بال های شعر و آواز» منتشر شد

کتاب «بر بال های شعر و آواز» منتخبی از اشعار ادب فارسی جهت استفاده در آواز ایرانی، نوشته محمدعلی احدی منتشر شد.

دنیای موسیقی | آخرین خبرها از دنیای موسیقی