برچسب زده شده با : حمید متبسم

مسئله مهاجرت و خلق اثر هنری

به نظر من وطن هر انسانیدرون دلش است. وطن من هم خانه‌ام است. وقتی من بتوانم در درون خودم اتفاقی را درست شکل دهم قطعا بازخورد بیرونی هم خواهد داشت. بنابراین به نظر من حضور داشتن در یک کشور به معنای داشتن آدرسی در آنجا نیست، بلکه به این معناست که شما چقدر با آن محیط پیوند عاطفی و فرهنگی دارید.

دنیای موسیقی | آخرین خبرها از دنیای موسیقی