برچسب زده شده با : دکتر محمود خوشنام

محمد نوری صدایی که می ماند

محمد نوری، خواننده فرهیخته موسیقی پاپ ایرانی، سال گذشته پس از گذراندن یک دوره بیماری در تهران درگذشت. خیلی ها او را از پایه گذاران موسیقی پاپ به شمار می آورند. اگر هم چنین نباشد، او به یقین یکی از مروجان موسیقی نو، از نو “پاپ” ی است که خود آن را “فاخر” می نامید.

دنیای موسیقی | آخرین خبرها از دنیای موسیقی