برچسب زده شده با : سینمای ساز و آواز

سینمای ساز و آواز

سینما در جهان عمری حدوداً ۱۳۰ ساله دارد و از اواخر قرن نوزدهم با نمایش تصاویر متحرک به‌تدریج از کاروان‌های شادی خود را به سرگرمی جدی مردم بدل کرد و از اوایل قرن بیستم هم بدل شد به یکی از مهم‌ترین ابزارهای ارتباطات و تفریحات و رسانه که بعدها ابعاد جدی‌تری هم به خود گرفت و به‌عنوان یکی از شاخه‌های هنر ادامه پیدا کرد. روندی که حالا در قرن بیست‌ویکم هم ادامه دارد و نمی‌توان پایانی هم برایش متصور شد.

دنیای موسیقی | آخرین خبرها از دنیای موسیقی