برچسب زده شده با : شجریان

هنرِ جاودانگی

موطن آدمی را بر هیچ نقشه‌ای نشانی نیستموطن آدمی تنها در قلب کسانی است که دوستش دارندانسان از دیرباز به‌دنبال جاودانگی بوده و شاید به جرات بتوان گفت زیباترین راه جاودانه شدن آدمی، هنر اوست.

دنیای موسیقی | آخرین خبرها از دنیای موسیقی