برچسب زده شده با : محمدرضا شادمانی

کتاب ″هیچ کودک بی استعدادی وجود ندارد″ منتشر شد

کتاب ″هیچ کودک بی استعدادی وجود ندارد″ با موضوع آموزش موسیقی به کودکان منتشر شد.

جلد سوم کتاب «خود نوازی تنبک»منتشر شد

جلد سوم کتاب ″خود نوازی تنبک″ با اهتمام محمدرضا شادمانی منتشر شد.

کتاب «مقامات دف» تالیف محمدرضا شادمانی منتشر شد

کتاب «مقامات دف» همراه با معرفی تصویف ها و آهنگ های مناسب هر مقام تالیف محمدرضا شادمانی منتشر شد.

دنیای موسیقی | آخرین خبرها از دنیای موسیقی