برچسب زده شده با : ملا ممد جان

داستان سرودن ترانه ملاممدجان

ملا ممد جان” یکی از تصنیف های فولکوریک ایرانی قدیم است که بر اساس داستانی عاشقانه سروده شده است.

دنیای موسیقی | آخرین خبرها از دنیای موسیقی