برچسب زده شده با : موسسه آموزشی ارشدان

کتاب هفت شهر نی منتشر شد

کتاب «هفت شهر نی» شامل ردیف موسیقی ایران و خاطراتی از هنرمندان شناخته شده موسیقی ایران منتشر شد.

دنیای موسیقی | آخرین خبرها از دنیای موسیقی