برچسب زده شده با : نه شرقی نه غربی

نقد آلبوم «گاه فراموشی» همایون شجریان؛ نه شرقی نه غربی

همایون شجریان در آلبوم «گاه فراموشی» دومین همکاری‌اش با فردین خلعتبری را بعد از آلبوم «امشب کنار غزل‌های من بخواب» رقم زده و در ادامه‌ی مسیر نوگرایی با فاصله از موسیقی دستگاهی به سراغ موسیقی تلفیقی از ترکیب موسیقی شرقی و جز رفته است؛ به گفته‌ی پدیدآورندگان آلبوم کوارتتی از چهار نوازنده‌ی غیرایرانی و همایون شجریان ما، با تکیه بر موسیقی جز و «موسیقی نواحی و موسیقی مقامی منطقه‌ی صحنه واقع در استان کرمانشاه».

دنیای موسیقی | آخرین خبرها از دنیای موسیقی