برچسب زده شده با : هنرمند

موسیقی از دل هنرمند بلند می شود

تالار وحدت این روزها خانه امنی شده. تا رسول عشق و امید یکبار دیگر در آن متولد شود. سالن لبریز از جمعیت تالا ر این شبها حرفهای زیادی برای گفتن دارد. این شبها در تالا ر وحدت غوغایی بپاست.

دنیای موسیقی | آخرین خبرها از دنیای موسیقی