برچسب زده شده با : ونجلیز

نگاهی به زندگی و آثار ونجلیس

ونجلیس یکی از معروف ترین سرایندگان و آهنگسازان یونان محسوب می شود. او تاكنون تنظیم کننده و سازنده بسیاری از آهنگ ها و تعداد زیادی موسیقی فیلم بوده. وی زیاد در انظار عمومی ظاهر نمی شود و به ندرت مصاحبه می کند. به شایعات و مسائل حاشیه ای بی توجه است و تمام تمرکز خود را به کارش معطوف می کند.

دنیای موسیقی | آخرین خبرها از دنیای موسیقی