برچسب زده شده با : پرویزصدیقی پارسی

قصه احساس نسل ها در ویولن یاحقی

این یادداشت پر از مهر و ارادتم به هنر استاد پرویز یاحقی، در تاریخ ۲۴/۸/۱۳۷۹ در روزنامه همشهری با عنوان«شوریده موسیقی» چاپ شد.

دنیای موسیقی | آخرین خبرها از دنیای موسیقی