برچسب زده شده با : پرویز مشکاتیان

حکایت چنین آغاز شد

مجموعه چاووش را شاید بتوان یکی از نقاط عطف تاریخ موسیقی ایران به حساب آورد؛ چاووش ها هم از نظر اجتماعی نقشی بسیار مهم در همراهی مهم ترین رویداد سیاسی اجتماعی پنجاه سال اخیر ایران داشتند، هم از دیدگاهی صرفاً موسیقایی تحولی قابل اعتنا در نوع برخورد موسیقیدانان با موسیقی سنتی را باعث شد و هم برای بسیاری از موسیقیدانان جوان آن زمان تبدیل به نوعی سکوی پرتاب شد.

دنیای موسیقی | آخرین خبرها از دنیای موسیقی