برچسب زده شده با : Match Made In Heaven

آهنگ و ترجمه Match Made In Heaven با صدای ماهامبی

you became mine on the first night با اولین نگاه مال من شدی we became lovers at first sight و ما عاشقانی در یک نگاه شدیم funny how a blink of an eye can turn your life around موندم چطور در یک چشم به هم زدن کل زندگیتو تغییر میده wanna spend every tomorrow with […]

دنیای موسیقی | آخرین خبرها از دنیای موسیقی